Om POSK

Den ideella föreningen ”Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan”, vars förkortade namn är POSK, är en riksorganisation för samarbete mellan partipolitiskt obundna föreningar inom Svenska kyrkan och i särskilda fall enskilda medlemmar.

POSK har många lokalföreningar varav en är i Torshälla. Vi är en aktiv förening och har sedan 2009 egen majoritet. Detta gör att vi har stora möjligheter att påverka Torshälla församlings arbete i den riktning vi önskar. Vi vill ha en öppen kyrka där alla är välkomna.

Idag har Torshälla församling ett rikt utbud av aktiviteter att erbjuda olika åldrar. Det finns barn- och ungdomsverksamhet, körer, konfirmationsgrupp, en aktiv arbetskrets och mycket mer. Allt detta stödjer vi i POSK genom arbetet i kyrkorådet och kyrkofullmäktige.