Styrelse & funktionärer

Styrelse och övriga befattningshavare

 

Ordförande Jan-Hugo Nihlén
V. ordförande Hanna Bergman
Kassör, medlems- och informationsansvarig Lars-Olof (LO) Landin
Sekreterare Lars Jakobsson
Ledamot Victor Backström
Ledamot Camilla Wallström
Ledamot Toivo Sjörén
Adjungerad, kontakt Riks-POSK Amanda Carlshamre
Revisor Eva Jarenius
Revisor Eva Beijer
Revisorssuppleant Marianne Themptander
Valberedning, sammankallande Ulla Birgersdotter
Valberedning Roland Johansson
Valberedning Ing-Britt Trankell

 

Kontakt

Lars Jakobsson                                       lars.jakobsson@telia.com
Jan-Hugo Nihlén                                   jan-hugo.nihlen@svenskakyrkan.se 
Lars-Olof (LO) Landin                         info.stockholm@posk.se