Kandidat nr 9

Mats Holstein

58 år, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Fässbergs församling i Mölndal

Om mig

Jag har sedan konfirmationen varit engagerad i Svenska kyrkan och sjunger nu med i Fässbergs kyrkokör. Jag är ordförande i församlingsrådet och är med i kyrkofullmäktige.
Mina fritidsintressen är att umgås med familjen, läsa böcker, odla i min trädgård, vara ute i naturen och hålla mig i form genom att springa.

PorträttMats

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill bidra till att skapa förutsättningar för en aktiv församling med levande gudstjänster och grupper.

Vi behöver bli bättre på att nå ut, så att alla känner sig välkomna att delta i församlingens aktiviteter.
Detta kan göras genom att skapa mötesplatser där folk befinner sig och ge förutsättningar för givande möten.

Alla ska känna att Svenska kyrkan är vår kyrka! Och att vi formar den tillsammans!

Diakonin och frivilligarbetet behöver stödjas mera.

Kyrkan bör inte styras av politiska partier utan av de som är med i kyrkan.