Bli medlem i POSK i Mölndal

Medlemsavgiften för 2021-2022 är:

150 kr för enskild medlem
50 kr för studerande
200 kr för familj

Avgiften betalas in på plusgiro 82 18 38 - 0

När du blir medlem i POSK i Mölndal så betalar lokalföreningen att du automatisk blir medlem i POSK i Göteborgs stift