Bli medlem i POSK i Mölndal

Medlemsavgiften för 2024 är:

200 kr för enskild medlem
100 kr för studerande
250 kr för familj

Avgiften betalas in på plusgiro 82 18 38 - 0

När du blir medlem i POSK i Mölndal så betalar lokalföreningen att du automatisk blir medlem i POSK i Göteborgs stift