Styrelsen, kyrkofullmäktige och församlingsråden

Styrelsen

Eva Forsell-Aronsson Sekreterare Fässberg
Dick Bergström Kassör Kållered
Stefan Caplan Ordinarie Stensjön
Kerstin Efraimsson Vice ordförande Fässberg
Lars Karlsson Ordinarie Fässberg
Gunnar Lindskog Ordinarie Fässberg
Anna Mattson Ordförande Fässberg
Anne Olmarker Ordinarie Stensjön
Eva Åhnhammar Karlsson Ordinarie Stensjön

 

Kyrkofullmäktige

Att fyllas i

 

Mölndals Pastorats Kyrkoråd

Eva Forsell-Aronsson Ordförande Fässberg
Lars-Erik Karlsson Ordinarie Fässberg
Gillbert Lundgren Ordinarie Fässberg
Lars Ramboldt 1:e Vice ordförande Stensjön
Gunnar Lindskog Ersättare Fässberg

Kållereds församlingsråd

Dick Bergström Ordinarie Kyrkvärd
Margareta Eklund-Jimar Ordförande Kyrkvärd
Kristine Holmberg Ordinarie Kyrkvärd

Stensjöns församlingsråd

Stellan Hasselblad Ordinarie
Mats Ohlson Ordförande
Lars Ramboldt Ordinarie

Fässbergs församlingsråd

Kerstin Efraimsson Ordinarie
Margareta Hedenrud Ordinarie
Mats Holstein Ordförande
Lars Karlsson Ordinarie
Eva Rangmar Ordinarie
xxx Ersättare