Kandidat nr 12

Helena Sörquist

1967, Fässberg

Om mig

Jag är verksam som socionom och har arbetat i organisationer såsom socialtjänsten, psykiatrin, en statlig myndighet och Stadsmissionen i Göteborg.
Jag är utbildad samtalsterapeut och samhällsfrågor av olika slag intresserar mig.

Helena Sörqvist

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att kyrkan vågar och orkar ta den plats som behövs i dagens samhälle – en kyrka som är öppen för alla, som förmedlar ett hoppfullt budskap och där människors behov av gemenskap och mening kan mötas.

Det diakonala arbetet är viktigt och jag vill bevara den fina verksamhet som bedrivs och även ge personalen och volontärerna möjligheten att utveckla arbetet.

Gudstjänsterna kan ses som hjärtat i kyrkan. Utan ett levande gudstjänstliv står vi oss slätt. Det är också en gudstjänst att möta människor och deras behov.

Kyrkan har mycket att erbjuda och jag önskar att fler skulle få upp ögonen för det och till exempel söka sig till den undervisning och de goda och läkande samtal som erbjuds.

För mig är det viktigt att POSK är partipolitiskt obundet, eftersom jag inte tycker att partipolitik hör hemma inom kyrkan.