Kandidat nr 1

Eva Forssell Aronsson

1961, Fässberg

Om mig

Jag är professor i radiofysik vid Göteborgs Universitet kombinerat med sjukhusfysiker vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag arbetar med att utveckla nya metoder för att bättre behandla cancersjukdom. Jag är förtroendevald sedan många år och varit verksam i kyrkoråd, kyrkofullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och kyrkomöte. För närvarande är jag ordförande i kyrkorådet i Mölndals pastorat och ersättare i Ansvarsnämnden för biskopar. Tidigare har jag sjungit i kyrkokör och varit kyrkvärd.

eva-fa-1-150×150

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Svenska kyrkan måste bli friare från staten och de allmänpolitiska partierna. Svenska kyrkan måste få utvecklas som fristående trossamfund. Kyrkovalet måste anpassas och bli enklare och billigare, men samtidigt vara demokratiskt.

Mångfald och tolerans. Svenska kyrkan skall på olika sätt förkunna det kristna evangeliet. Inom ramen för vår tro, bekännelse och lära ryms olika tolkningar och traditioner, som alla berikar och speglar kyrkans liv.

Gudstjänsterna är centrum i kyrkans liv och det finns många former. Med ett varierat gudstjänstlivet kan fler känna sig hemma i kyrkans gemenskap.

Öka de ideella medarbetarnas möjligheter att bidra. Fler ideella måste få verka inom kyrkan, få delta i utbildning och få ansvar i församlingarna.