Kandidat nr 18

Eva Ånhammar Karlsson

1956, Fässberg

Om mig

Eva Ånhammar
Familjediakon
Leg psykolog
Vidareutbildad i neuropsykologi oçh personlighetsdiagnosstik
Handledarutbildad

Eva Ånhammar Karlsson

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Den sociala nedrustning som skett i vårt samhälle har lett till att alltfler lever i fattigdom och med psykisk ohälsa. Inte minst påverkas barnens självbild och framtidstro av att leva i utanförskap.
Församlingen kan då vara en upprättande plats och ett betydelsefullt sammanhang.