Kandidat nr 34

Dick Bergström

1964, Kållered

Om mig

Jag är civilingenjör inom datateknik, utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola, och har nu vidareutbildat mig till gymnasielärare. Jag har arbetat både i Sverige och utomlands. Jag är fembarns far och bor i Kållered. Jag är kyrkvärd i Kållereds församling och sjunger i Kållereds kyrkokör, Cantus Novus. Jag har roller som vice ordförande i Kållereds församlingsråd, ordinarie i kyrkogårdsutskottet, ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

dick.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Svenska kyrkan måste bli friare från staten och de allmänpolitiska partierna. Svenska kyrkan måste få utvecklas som fristående trossamfund. Kyrkovalet måste anpassas och bli enklare och billigare, men samtidigt vara demokratiskt.

Mångfald och tolerans. Svenska kyrkan skall på olika sätt förkunna det kristna evangeliet. Inom ramen för vår tro, bekännelse och lära ryms olika tolkningar och traditioner, som alla berikar och speglar kyrkans liv.

Gudstjänsterna är centrum i kyrkans liv och det finns många former. Med ett varierat gudstjänstlivet kan fler känna sig hemma i kyrkans gemenskap.

Öka de ideella medarbetarnas möjligheter att bidra. Fler ideella måste få verka inom kyrkan, få delta i utbildning och få ansvar i församlingarna.

Musik skapar samhörighet och är ett sätt att mötas och förstå varandra. Jag vill arbeta för att ge musiken en större roll och att använda den som bro för många att hitta in i kyrkans gemenskap.