Kandidat nr 20

Dick Bergström

1964, Kållered

Om mig

Jag är civilingenjör inom datateknik, utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola och har arbetat många år vid Ericsson AB, både som anställd i Sverige och utomlands . Jag är fembarns far som har bott i Kållered 22 år och i Mölndals pastorat 26 år. Jag har tidigare varit kyrkvärd i Stensjöns församling och Kållereds församling samt suttit i deras kyrkoråd. Nu är jag med i Kållereds kyrkokör och Kållereds församlingsråd.

dick.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Svenska kyrkan måste bli friare från staten och de allmänpolitiska partierna. Svenska kyrkan måste få utvecklas som fristående trossamfund. Kyrkovalet måste anpassas och bli enklare och billigare, men samtidigt vara demokratiskt.

Mångfald och tolerans. Svenska kyrkan skall på olika sätt förkunna det kristna evangeliet. Inom ramen för vår tro, bekännelse och lära ryms olika tolkningar och traditioner, som alla berikar och speglar kyrkans liv.

Gudstjänsterna är centrum i kyrkans liv och det finns många former. Med ett varierat gudstjänstlivet kan fler känna sig hemma i kyrkans gemenskap.

Öka de ideella medarbetarnas möjligheter att bidra. Fler ideella måste få verka inom kyrkan, få delta i utbildning och få ansvar i församlingarna.