Kandidat nr 10

Magnus Wittgren

Assistent, 47 år

Om mig

Magnus_Wittgren

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag har valt POSK då jag tycker det är av största vikt att kyrkan styrs av engagerade medlemmar. För mig är ett rikt och varierat gudstjänstliv, kyrkomusiken och engagemanget i det internationella arbetet de viktigaste frågorna.

Att få mötas, bli sedd, lyssna och dela mig sig är det som vi som kristna behöver . Ordet, måltiden och musiken talar olika till oss och det måste det finnas utrymme för.