Valda ledamöter Malmö pastorat 2022-2025

Här följer de som är valda till olika förtroendeuppdrag i Malmö pastorat för mandatperioden 2022-2025. Församlingsrådens ledamöter nyvalda från 2023.

Kyrkofullmäktige (KF)

Ingrid Petersson, ord
Christoffer Rääf, ord
Fredrik Hinton, ord
Karin Rosenquist Andersson, ord
Camilla Bengtsson, ord
Krister Persson, ord
Eva Lindén, ord
Magnus Wittgren, ord, 2 v ordf
Johan Christensson, ord

Jo Halldin, ers
Kjell-Åke Svensson, ers
Marians Frick, ers
Ann-Margret Ferragamo Svensson, ers
Monica Lindfors, ers

KF Valberedning

Ingrid Petersson, ord
Karin Rosenquist Andersson, ers

Valnämnden

Eva Wulff, ord, ordf
Krister Persson, ers

Kyrkorådet

Ingrid Petersson, ord
Camilla Andersson, ord
Fredrik Hinton, ers

Kyrkorådets fastighetsberedning
Ingrid Petersson

Kyrkorådets kyrkogårdsberedning
Camilla Andersson

Församlingsråd
S:t Petri församlingsråd
Magnus Wittgren, ord & ordf
Christoffer Rääf, ord
Eva Lindén, ord

Limhamns församlingsråd
Johan Christensson, ord
Maud da Silva Lundh, ord
Filipe Nilsson, ers

Fosie församlingsråd
Ann-Margret Ferragamo Svensson, ord
Christina Adelhammar, ord
Kjell-Åke Svensson, ord
Lennart Lydeén, ord
Mariana Frick, ord
Monica Lindfors, ord
Marie Hinton, ord
Alice Karjalainen, ord

Husie församlingsråd
Karin Rosenquist Andersson, ord & ordf
Anders Kristiansson, ord
Evert Olsson, ord
Christina Lindell, ord
Krister Persson, ers

S:t Johannes församlingsråd
Fredrik Gällentoft, ord

Hyllie församlingsråd

Revisionen
Marie Wojidkow

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Karin Rosenquist Andersson, ord
Camilla Andersson, ers