Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem i POSK i Malmö?
Eller veta mer om oss och vad vi gör?
Du kanske vill engagera dig eller vara medlem för att stötta POSK i Malmö?

Kontakta oss på epost: malmo(at)posk.se

Medlemsavgiften är 100 kr.

Plusgiro 652483-9

Swish 1236418578