Kandidat nr 2

Ingrid Petersson

Kommunikatör, 58 år

Om mig

Jag är kommunikatör på Musik i Syd i Malmö med Palladium Malmö som arbetsplats. Jag har varit aktiv i Svenska kyrkan sedan tonåren och förtroendevald sedan många år med erfarenhet som ordförande i församlingskyrkoråd, kyrkonämnd, kyrkogårdsutskott och ledamot i pastoratskyrkoråd,
kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige.
Jag är ordförande i POSK i Malmö.
Jag är stolt mamma till Matilda och tar alla tillfällen i akt att umgås med henne och familjen. När tillfälle ges tar jag gärna en runda längs

Ingrid-Petersson-1200x1800px-72-dpi_webben

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Ta ansvar och påverka
Jag vill vara med och ta ansvar för och påverka den kyrka jag är aktiv i. POSK har sin bas i engagerade församlingsmedlemmar och är därför ett självklart val för mig. Jag vill att de som tar beslut i kyrkan ska göra det utifrån ett engagemang i kyrkan och med den kristna tron som primär utgångspunkt.

Unga ska få ta plats
Jag värnar speciellt för att unga ska få ta plats i Svenska kyrkan idag på sina egna villkor och vill verka för att konfirmationen ska vara en viktig mötesplats och utvecklingsmöjlighet för ungdomar.

Ökat samarbete och en modig kyrka
I Malmö vill jag verka för ett utökat samarbete mellan de lokala kyrkorna. Vi måste också tydligt ta ställning för HBTQI-personers rättigheter. Jag vill att Svenska kyrkan i Malmö ska vara en modig kyrka som kan rymma både traditioner och nytänkande, som vågar hålla fast vid en långsiktig strategi och samtidigt vara beredd på att ompröva verksamhet.