Kandidat nr 18

Alice Karjalainen

Studerande, 21 år

Om mig

Jag har precis påbörjat en traineetjänst i Svenska kyrkan. Jag har varit aktiv i Svenska kyrkan sen min konfirmation, efter det har mitt engagemang fortsatt i kyrkan genom att vara ideell ungdomsledare och gudstjänstvärd. Men också genom att delta i kyrkans verksamheter som t.ex ungdomsgrupp.

Vid sidan om mitt engagemang i kyrkan gillar jag att sjunga och spela musik. Att spela fotboll och vara med vänner är också ett stort intresse jag har.

Alice_Karjalainen

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag ställer upp för POSK för jag vill vara med och påverka kyrkans nutid och framtid.

Jag vill att man ska känna sig välkommen till kyrkans gemenskap oavsett vem man är. Barn och unga är viktiga i kyrkan inte bara för kyrkans framtid utan också kyrkans nutid, därför tycker jag att det är viktigt att prioritera barn- och ungdomsarbetet i kyrkan. Jag vill få in barn och ungas tankar i beslut och vill därför se ett större arbete kring barnkonsekvensanalyser i våra församlingar. Barn och unga behöver en plats och ett sammanhang för att dela tro med andra i sin ålder men även kunna växa i sin tro.

Ideellas engagemang och medverkan är en stor del i Svenska kyrkan. Jag vill därför att Svenska kyrkan ska värna om det ideella arbetet och engagemang som finns hos församlingsmedlemmar, allt från unga konfirmandledare till gudstjänstvärdar, men även kunna ge möjlighet till utveckling i sitt engagemang genom utbildningsmöjligheter för dem som önskar det.