Kyrkoval 2021 - Vi vill

Under mandatperioden 2022-2025 kommer POSK i Leksands Pastorat att lägga kraft på:

Denna sida kommer att uppdateras inom kort, med vilken inriktning som POSK i Leksands Pastorat kommer att ha mandatperioden 2022-2025.

Följande punkter är från mandatperioden 2017-2021.

 • Att förvalta den starka traditionen i bygden och i
  byarna av en folkkyrka för högtider och fest, men också
  för livets sorgestunder. Att varligt förvalta Svenska
  kyrkans kulturarv.
 • Att hålla levande kyrkans diakonala och sociala omsorg
  för ensamma och utsatta medmänniskor.
 • Att stödja förnyelsen av gudstjänstlivet – i den tradition
  Svenska Kyrkan står för.
 • Att uppmuntra ett varierat sång- och musikliv och
  andra uttrycksformer med delaktighet i gudstjänstlivet
  – med starkt fokus på barn och unga.
 • Att stimulera ett barn- och ungdomsarbete med
  delaktighet i församlingslivet – barn och unga i
  utanförskap är vårt fokus.
 • Att resurser och tid ges för det själavårdande och
  fördjupade samtalet, enskilt och i grupp – i delaktighetens tecken.
 • Att stödja ekumeniskt samarbete.
 • Att delta i samtal och i handling för en hållbar framtid
  för hela skapelsen.
 • Att uppmuntra frivilligas engagemang i församlingarnas verksamheter. )

Om det allmänna kyrkovalet

(uppdaterat 15/4 -21)

I kyrkovalet väljs 25 ordinarie ledamöter och 13 ersättare in till Kyrkofullmäktige – det högsta beslutande organet i Leksands Pastorat.

Pastoratets 4 församlingar har ett 30-tal anställda; administratörer, pedagoger, diakoner, husmödrar, kyrkogårdsarbetare, lokalvårdare, musiker, präster och vaktmästare.

DIN RÖST HAR BETYDELSE!

Om POSK

(uppdaterat 15/4 – 21)

Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan POSK nominerar kandidater till kyrkans beslutande organ som är förtrogna med verksamheten. Intresse för kyrkliga frågor och församlingarnas mångsidiga verksamheter och gudstjänstliv är viktiga.
På hemsidan https://www.posk.se/vi-vill/program/
kan Du ta del av vad POSK står för och vill verka för
under mandatperioden 2022-2025.