Styrelsen

Styrelsen för POSK i Leksands Pastorat

Ordförande 

Marianne Kronberg

070- 609 50 10

mkronberg1951@yahoo.se

 

Vice Ordförande

Johanna Reichel

070-338 49 02

johanna.reichel@gmail.com

 

Kassör          

Björn Tengnér

 

Ledamöter

Mikael Demasure

Martin Lund

Lars Rönnegård

Per Winter