POSK i Karlstads stift

Vision och program för POSK i Karlstads stift mandatperioden 2018-2022

Vision

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

 • erbjuda närvaro, gemenskap och växt
 • förmedla befrielse, hopp och livsmod
 • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
 • respektera individen och glädjas åt mångfalden
 • vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
 • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
 • vara en brobyggare mellan kyrkor
 • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Program

Utifrån visionen vill POSK i Karlstads stift arbeta för en kyrka som:

 • är öppen och välkomnande
 • utgår från gudstjänsten som centrum i församlingarnas liv
 • prioriterar arbetet bland barn och unga
 • tar ett stort socialt ansvar för utsatta människor
 • verkar i hela Karlstads stift, såväl i glesbygd som tätort
 • värnar om att de små församlingarnas röster hörs
 • värnar demokratin i kyrkan, bryter partipolitiseringen och inför ett enklare valsystem
 • intensifierar arbetet med att bidra till ett hållbart och klimatsmart samhälle
 • stärker engagemanget kring det internationella arbetet
 • fortsätter att vara en stor aktör i kulturlivet

Detta program är baserat på och tar sin utgångspunkt i POSK:s riksprogram.