Förtroendevalda för Karlstads Stift

Här presenterar vi POSK i Karstads stifts representanter i kyrkomötet och förtroendevalda i stiftsorganisationen för mandatperioden 2022-2025.

Karlstads stift

Stiftsfullmäktige

Ledamöter: Stig Axelsson, Johnny Blomquist, Bengt Kihlström (1:e vice ordf.), Boel Elow Henckel, Kim Sanfridsson, Eva Forsell, Sofia Westerdahl, Margareta Wiklert, Fred-Inge Johansson, Fredrik Haeffner, Berit Nyqvist Cech

Ersättare: Carl Mackenrott, Johan Evensson, Jan Erik Flink, Gunilla Bernholm

Domkapitlet

Ledamot: Johnny Blomqvist.

Stiftsstyrelsen

Ledamöter: Stig Axelsson (2.e vice ordf. och led. AU) och Kim Sanfridsson.

Egendomsnämnden

Ledamot: Bengt Kihlström ( Vice ordf. ) och Margareta Wiklert

Ersättare: Fred-Inge Johansson

Kykomötet

Ledamöter: Niklas Grahn och Stig Axelsson.

Ersättare: Kim Sanfridsson, Barbro Falken och Boel Elow Henckel.