Förtroendevalda

Här presenterar vi POSK i Karstads stifts representanter i kyrkomötet och förtroendevalda i stiftsorganisationen för mandatperioden 2018-2021.

Kykomötet

Ledamöter: Niklas Grahn och Stig Axelsson.

Ersättare: Eva Forsell, Boel Elow Henckel och Kjell Åke Holdar.

Karlstads stift

Stiftsfullmäktige

Ledamöter: Stig Axelsson, Johnny Blomquist, Eva Forsell, Bengt Kihlström (1:e vice ordf.), Katarina Bergdahl, Meta Flodén, Lennart Björn, Jan-Erik Lundberg, Boel Elow Henckel och Margit Vestlund.

Ersättare:  Elenor Kemnäs, Fred-Inge Johansson, Gun Piscator, Fredrik Haeffner och Görel Olsson.

Domkapitlet

Ledamot: Meta Flodén.

Stiftsstyrelsen

Ledamöter: Katarina Bergdahl och Stig Axelsson (2.e vice ordf. och led. AU).

Ersättare: Kim Sanfridsson.

Egendomsnämnden

Ledamot: Lennart Björn.

Ersättare: Bengt Kihlström.