Förtroendevalda

Här presenterar vi POSK i Karstads stifts representanter i kyrkomötet och förtroendevalda i stiftsorganisationen för mandatperioden 2018-2021.

Kykomötet

Ledamöter: Niklas Grahn och Stig Axelsson.

Ersättare: Eva Forsell, Boel Elow Henckel och Kjell Åke Holdar.

Karlstads stift

Stiftsfullmäktige

Ledamöter: Stig Axelsson, Johnny Blomquist, Eva Forsell, Bengt Kihlström (1:e vice ordf.), Katarina Claesson, Niklas Grahn, Meta Flodén, Lennart Björn, Jan-Erik Lundberg och Boel Elow Henckel.

Ersättare: Margit Vestlund, Elenor Kemnäs, Fred-Inge Johansson, Gun Piscator och Fredrik Haeffner.

Domkapitlet

Ledamot: Meta Flodén.

Stiftsstyrelsen

Ledamöter: Katarina Claesson och Niklas Grahn (2.e vice ordf. och led. AU).

Ersättare: Stig Axelsson.

Egendomsnämnden

Ledamot: Lennart Björn.

Ersättare: Bengt Kihlström.