Detta vill POSK i Kalmar

I Kalmar pastorat vill POSK arbeta för:

 • att Svenska kyrkan i Kalmar ska vara en kyrka för alla – hela livet
 • att uppmuntra och värna det ideella engagemanget
 • att ett starkt och strategiskt diakonalt arbete utförs av både anställda och ideella medarbetare
 • att vårda skapelsen genom ett aktivt klimatarbete 
 • att det rika musiklivet i Kalmars kyrkor bevaras och utvecklas
 • att unga i större utsträckning får vara med och påverka församlingslivet 
 • att Kalmars fem församlingar fortsätter ha olika karaktär, med Kristus i centrum
 • att mer samordning sker kring församlingarnas olika gudstjänster och verksamheter
 • att arbetet kring konfirmander och unga ledare ges tillräckliga resurser
 • att långsiktigt satsa på lärande och undervisning för alla åldrar
 • att barn och unga får möta kyrkomusiken och få möjlighet till undervisning
 • att det är självklart att alla, oavsett etnisk bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan

Läs hela POSKs program här!

Vår valbroschyr vid valet 2021: