Medlemskap

Bli medlem!
Vi har medlemmar ur samtliga fem församlingar i Kalmar pastorat: Två systrars församling, S:ta Birgitta församling, Heliga Korsets församling, Kalmar Domkyrkoförsamling och S:t Johannes församling. Vi hoppas att du vill vara med och stödja oss i arbetet på olika sätt.
Du är välkommen som medlem vart du än bor, i eller utanför Kalmar. Vi behöver ständigt bli fler som arbetar för en kyrka fri från partipolitik.

Medlemsavgift
Vår medlemsavgift är på 150 kronor.
Du kan betala in den på två olika sätt, antingen till bankgironummer 379-6265Obs! Nytt bankgironummer!
Eller så kan du använda Swish och nummer 123 210 24 24.
Var noga med att ange medlemsavgift, ditt namn och POSK i Kalmar.

Kontakt
Har du några frågor om medlemskap är du välkommen att kontakta:
Victor Ramström, ordförande
E-post: victor.ramstrom@posk.se
Telefon: 070-545 77 19

Välkommen att engagera dig i POSK i Kalmar Pastorat!