Våra kandidater till kyrkofullmäktige i Håbo pastorat

1. Mikael Högström, 60 år, Distributör

2. Elsmari Rutersten, 61 år, Bibliotekarie

3. Christian Nordberg, 71 år, f.d. Ingenjör

4. Marit Simborn, 60 år, Trädgårdsmästare/konstnär

5. Carl-Ulrik von Essen, 82 år, f.d. Agronom

6. Elisabeth Rudin, 80 år, f.d. Lärare

7. Sonja Thunman Larsson, 73 år, f.d. Egenföretagare

8. Gunilla Schei, 76 år, Kyrkomusiker

9. Malin Ek, 40 år, Lärare

10. Marcus Ström, 37 år, Byggnadsingenjör

11. Hans Svenning, 77 år, Pensionär

12. Mikael Rutersten, 64 år, Kyrkomusiker/organist

13. Berit Skiöld, 79 år, Pensionär

14. Angie Anette Jansson, 65 år, Undersköterska

15. Else von Essen, 82 år, f.d. Leg. sjukgymnast

16. Marie Nordberg, 77 år, f.d. Förskolelärare