Stiftsfullmäktige - Domkyrko-Carl_Johan, kandidat nr 3

Sten Janson

1948, f.d. förvaltningschef, Johanneberg

Om mig

Jag har varit förtroendevald inom Svenska kyrkan sedan 1980-talet och har de senaste 12 åren varit ledamot i kyrkoråden i Vasa och Johannebergs församlingar i Göteborg och är ordförande i kyrkofullmäktige i Johanneberg. Jag har i 12 år varit ledamot av domkapitlet i Göteborgs stift, är ledamot i stiftsfullmäktige och i Göteborgs samfällighets kyrkofullmäktige och är sedan 2013 1:e v. ordf i Göteborgs kyrkonämnd. Numera pensionär, dessförinnan kommunal förvaltningschef inom skola och kultur.

170817-bild-2-1.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Mångfald in om kyrkans liv och lära

Jag vill att de andliga traditioner som finns inom Svenska kyrkan skall kunna leva tillsammans i ömsesidig respekt. På lokal nivå innebär det att varje församlings särart skall kunna bevaras inom de nya pastoraten i Göteborg och att en tydlig delegation ges åt församlingsråden.

Kyrkans musik- och kulturliv.

Jag vill värna om kyrkomusiken i alla dess former. Körmusiken är för många en viktig ingång i kyrkans liv och lära och välutbildade kyrkomusiker är en nödvändig förutsättning för kyrkans goda utveckling framöver.

En kyrka fri från partipolitik

Jag vill att Svenska kyrkan fullt ur skall vara en från staten fristående kyrka med församlingen och kyrkofullmäktige som sin bas och med indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte.