Tillbakablick

Läs här föreningen POSK i Göteborgs stifts års- och medlemsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelser. I vissa fall finns osignerade dokument. Det underskrivna dokumentet finns hos sekreteraren om någon vill ha tillgång till det.

Protokoll från årsmöten. Från år 2021 finns även kallelse till årsmötet med verksamhetsberättelse och räkenskaper.

2023 – gbg-protokoll-arsmote-20230429, gbg-kallelse-till-årsmöte-mm 2023
2022 – gbg-protokoll-arsmote-20220402, gbg-kallelse-till-arsmote-mm.2022
2021 – gbg-protokoll-arsmote-20210327gbg-kallelse till arsmote mm. 2021
2020 – gbg-protokoll arsmote 20201107
2019 – gbg-protokoll-arsmote-20190407
2018 – gbg-protokoll-arsmöte-20180421
2017 – gbg-protokoll-arsmote-20170318
2016 – gbg_protokoll-arsmote-20160403
2015 – gbg_protokoll_arsmote_20150328
2014 – gbg_protokoll-arsmote_20140329
2013 – gbg_protokoll-arsmote_20130323
2012 – gbg_protokoll-arsmote_20120324
2011 –  gbg_protokoll-arsmote_20110521
2010 – gbg_protokoll-arsmote_20100327
2009 – gbg_protokoll-arsmote_20090228
2008 – gbg_protokoll-arsmote_20080517
2007 – gbg_protokoll-arsmote_20070901

Verksamhetsberättelser

2021 och senare  – se kallelse

2020 – gbg_verksamhetsberattelse_2020
2019 – gbg – verksamhetsberattelse_2019
2018 – gbg verksamhetsberattelse 2018
2017 – gbg_verksamhetsberattelse_2017
2016 – gbg_verksamhetsberattelse_2016
2015 – gbg_verksamhetsberattelse_2015
2014 – gbg_verksamhetsberattelse_2014
2013 – gbg_verksamhetsberattelse_2013
2012 – gbg_verksamhetsberattelse_2012
2011 – gbg_verksamhetsberattelse_2011
2010 – gbg_verksamhetsberattelse_2010
2009 – gbg_verksamhetsberattelse_2009
2008 – gbg_verksamhetsberattelse_2008
2007 – gbg_verksamhetsberattelse_2007

Protokoll från medlemsmöten

2016 – gbg_protokoll-medlemsmote-20161115
2013 – gbg_protokoll_medlemsmote_20131024
2012 – gbg_protokoll_medlemssmote_20121114
2009 – gbg_minnesanteckninga_medlemssmote_20101109
2008 – gbg_protokoll_medlemssmote_20081108

 

Bilden överst är från årsmötet 2018, i Carl Johans församlingshem.