Tillbakablick

Läs här föreningen POSK i Göteborgs stifts års- och medlemsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelser. I vissa fall finns osignerade dokument. Det underskrivna dokumentet finns hos sekreteraren om någon vill ha tillgång till det.

Protokoll från årsmöten

2019 –gbg-protokoll-arsmote-20190407
2018 – gbg-protokoll-arsmöte-20180421
2017 – gbg-protokoll-arsmote-20170318
2016 – gbg_protokoll-arsmote-20160403
2015 – gbg_protokoll_arsmote_20150328
2014 – gbg_protokoll-arsmote_20140329
2013 – gbg_protokoll-arsmote_20130323
2012 – gbg_protokoll-arsmote_20120324
2011 –  gbg_protokoll-arsmote_20110521
2010 – gbg_protokoll-arsmote_20100327
2009 – gbg_protokoll-arsmote_20090228
2008 – gbg_protokoll-arsmote_20080517
2007 – gbg_protokoll-arsmote_20070901

Verksamhetsberättelser

2018 – gbg verksamhetsberattelse 2018
2017 – gbg_verksamhetsberattelse_2017
2016 – gbg_verksamhetsberattelse_2016
2015 – gbg_verksamhetsberattelse_2015
2014 – gbg_verksamhetsberattelse_2014
2013 – gbg_verksamhetsberattelse_2013
2012 – gbg_verksamhetsberattelse_2012
2011 – gbg_verksamhetsberattelse_2011
2010 – gbg_verksamhetsberattelse_2010
2009 – gbg_verksamhetsberattelse_2009
2008 – gbg_verksamhetsberattelse_2008
2007 – gbg_verksamhetsberattelse_2007

Protokoll från medlemsmöten

2016 – gbg_protokoll-medlemsmote-20161115
2013 – gbg_protokoll_medlemsmote_20131024
2012 – gbg_protokoll_medlemssmote_20121114
2009 – gbg_minnesanteckninga_medlemssmote_20101109
2008 – gbg_protokoll_medlemssmote_20081108

 

Bilden överst är från årsmötet 2018, i Carl Johans församlingshem.