Stiftsfullmäktige - Örgryte-Nylöse, kandidat nr 3
Kyrkomöte, kandidat nr 22

Meri Brandel

1956, civilekonom, Örgryte

Om mig

Sedan jag flyttade till Skår, en del av Örgryte församling, har jag varit aktiv som volontär och kyrkvärd i församlingen. Senaste mandatperioden har jag arbetat med Svenska kyrkans omorganisation i Göteborg. Ett privilegium att få göra en insats i kyrkans arbete i så många olika sammanhang, båda centralt och lokalt, ex i Kyrkorådet, Kyrkonämnden och som ordförande för Indelningsdelegerades arbetsutskott.

mg_2276.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Arbete för en tillåtande kyrka som är öppen för olikheter!

Det skall finnas plats för olika andliga traditioner inom Svenska kyrkan med respekt för våra olikheter som jag kallar Guds mångfald.  Att våra församlingar kan bevara sin särart är väsentligt för att nå denna öppenhet så väl i Godstjänsten som i församlingsarbetet.

Vi skall bereda plats för möten i en kärleksfull tillåtande gemenskap där vi tar tillvara på varandras gåvor och ser att våra olikheter är en tillgång och inte ett hinder.

Kyrkomusik

Musiken är en viktig del av vår kyrka, en dörr in i gemenskapen för många.  Att bevara musiken från barnkörerna till välutbildade organister borde vara en självklarhet.  Vad vore en Godstjänst utan sång där alla välkomnas att delta och ingen behöver fråga om lov.