Stiftsfullmäktige Göteborgs Södra valkrets, kandidat nr 12

Magnus Evenseth

Klockare, 60 år, Tynnereds församling Västra Frölunda pastorat

Om mig

Jag är 60 år och bosatt i Önnered i Tynnereds församling. Min yrkestitel är klockare, en kyrklig titel med anor från tidig medeltid med inriktning mot administration och fastighetsförvaltning. Då jag har arbetat med kyrklig administration i 24 år anser jag mig ha god insyn i Svenska kyrkans organisation och styrning. Jag är gudstjänstvärd sedan många år i Tynnereds församling. Har den senaste mandatperioden varit ledamot

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Med min erfarenhet som förtroendevald samt min yrkeserfarenhet inom kyrklig administration vill jag fortsätta att ställa mina kunskaper till förfogande för kommande mandatperiod.
  • Gudstjänsten är centrum i församlingen och därifrån utgår all verksamhet. Jag vill därför att församlingarna ska erbjuda närvaro, gemenskap och andlig fördjupning i den kristna tron för alla åldrar samt att de som väljs till förtroendeuppdrag i kyrkan bör drivas av ett personligt engagemang.
  • att i församlingarna erbjuda en öppen folkkyrka med låga trösklar, högt i tak, tron i centrum och alla människors lika värde i grunden
  • att musiken ska vara en ingång till glädje, gemenskap och ideellt engagemang
  • att ha en dynamisk församlingsgemenskap i lyhördhet för människors behov och i öppen dialog med samhället
  • att ha en församlingsgemenskap där varje människa känner sig välkommen och ses som en gåva och en resurs
  • att aktivt stödja pågående miljödiplomering och hållbar utveckling