Stiftsfullmäktige Göteborgs Södra valkrets, kandidat nr 5

Lotta Wahlqvist

Chefssekreterare

Om mig

Lotta Wahlqvist, 1953, chefssekreterare, Västra Frölunda.
Jag är nu pensionär och f d chefssekreterare. Under nuvarande mandatperiod har jag varit aktiv POSKare i Lundby församling och verkat som ordförande i POSK Lundby, ersättare för POSK i kyrkorådet och varit distriktsrådsordförande i Tolereds distrikt. Såsom nyligen inflyttad i Västra Frölunda är jag nu sekreterare i styrelsen för POSK Västra Frölunda pastorat.

Lotta Wahlqvist

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag tycker att kyrkan på stiftsnivå ska verka för att

  • vara församlingarnas kompetenscentrum och inspirationsplats för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission
  • erbjuda förtroendevalda, ideella och personal möjligheter till utbildning om Svenska kyrkan
  • stödja det professionella musikliv som tillsammans med församlingarna utgör en plattform som bär tro och ideellt engagemang för alla åldrar
  • stödja och fortsätta utveckla Åh stiftsgård som inspirationskälla för hela stiftet för att främja en tro för alla åldrar men också för nästa generation
  • inspirera och stödja församlingar och pastorat till fördjupat miljöarbete och för hållbar utveckling
  • genomlysning av uppdragen av den nationella nivån och stiften
  • Svenska kyrkan återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte