Stiftsfullmäktige - Kungsbacka-Mark-Bollebygd, kandidat nr 3

Jeanette Nilsson

1941, datorspecialist, Onsala

Om mig

Jag är pensionär - var tidigare programmerare och systems analyst.
Jag är ledamot i Onsala församlings kyrkofullmäktige och kyrkoråd sedan 1997, och är för närvarande ersättare i Göteborgs stifts stiftsfullmäktige - har tidigare varit ledamot.
I POSK har jag varit medlem sedan 1995, är nu ordförande i POSK i Onsala och ledamot i styrelsen för POSK i Göteborgs stift.
Frivilligt arbete i min hemförsamling Onsala är ett av mina stora intressen.

20170417jn-2.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag instämmer helt med POSK i Göteborgs stifts önskemål att stiftet

  • ska vara församlingarnas kompetenscentrum och inspirationsplats för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission
  • erbjuder förtroendevalda, ideella och personal möjligheter till fördjupad utbildning samt grundläggande utbildning om Svenska kyrkan; ungas möjlighet till utbildning ska prioriteras
  • ger stöd i församlingars och pastorats reflektioner kring nya diakonala utmaningar bland annat genom att rusta församlingar i deras arbete med att möta migranter och människor på flykt
  • stöttar och inspirerar kyrkomusikers möjligheter till att möta människor, särskilt barn och unga, i många olika musikaliska sammanhang