Stiftsfullmäktige Göteborgs Södra valkrets, kandidat nr 8

Hans Almer

teol.doktor, präst, Askim

Om mig

Jag är engagerad i Svenska kyrkan sedan ungdomsåren. Är född 1952, gift, har fyra barn och åtta barnbarn.
Har under över 30 års tid arbetat med fortbildnings- och utvecklingsfrågor för anställda och förtroendevalda.
Framförallt med teologisk fördjupning och ledarskapsutbildningar.
För närvarande är jag ordförande i Askims kyrkofullmäktige och i POSK Askim.

Hans Almer

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Främja den lokala församlingen som grunden för vår kyrka och som en röst för svaga och utsatta
  • En utökad teologisk fördjupning för anställda, förtroendevalda och ideella särskilt inom området lärande och undervisning
  • Fortsatta insatser inom chefs- och ledarskapsområdet i en tid av snabba förändringar
  • Hitta nya vägar för att säkra en god personaltillgång för församlingarna särdskilt då organister och kantorer
  • Medverka till att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar