Stiftsfullmäktige - Mölndal-Partille-Lerum, kandidat nr 13
Kyrkomöte, kandidat nr 28
Stiftsfullmäktige - Göta Älvdalen-Stenungsund, kandidat nr 11
Stiftsfullmäktige - Halmstad-Laholm, kandidat nr 7
Stiftsfullmäktige - Kind-Falkenberg-Varberg, kandidat nr 7
Stiftsfullmäktige - Kungsbacka-Mark-Bollebygd, kandidat nr 9

Dick Bergström

1964, civilingenjör, Kållered

Om mig

Jag är civilingenjör inom datateknik, utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola och har arbetat många år vid Ericsson AB, både inom Sverige och varit anställd utomlands. Jag är fembarnsfar som har bott i Kållered 22 år och i Mölndals pastorat 26 år. Jag har varit tidigare varit kyrkvärd i Stensjöns församling samt Kållereds församling och är nu med i Kållereds kyrkokör och Kållereds församlingsråd.

dick.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Svenska kyrkan måste bli friare från staten och de allmänpolitiska partierna. Svenska kyrkan måste få utvecklas som fristående trossamfund. Kyrkovalet måste anpassas och bli enklare och billigare, men samtidigt vara demokratiskt.

Mångfald och tolerans. Svenska kyrkan skall på olika sätt förkunna det kristna evangeliet. Inom ramen för vår tro, bekännelse och lära ryms olika tolkningar och traditioner, som alla berikar och speglar kyrkans liv.

Gudstjänsterna är centrum i kyrkans liv och det finns många former. Med ett varierat gudstjänstlivet kan fler känna sig hemma i kyrkans gemenskap.

Öka de ideella medarbetarnas möjligheter att bidra. Fler ideella måste få verka inom kyrkan, få delta i utbildning och få ansvar i församlingarna.