Stiftsfullmäktige - Västra Frölunda-Askim-Öckerö, kandidat nr 2

Bertil Lind

teknologie doktor, Askims församling

Om mig

Utbildning
Teknologie doktor inom Elektronfysik

Kyrklig verksamhet
Kyrkoråd i Askim (36 år), ordf. 12 år
Kyrkofullmäktige i Askim
Kyrkofullmäktige i Göteborgs kyrkliga samfällighet
Fastighetsnämnden/Fastighetsutskottet i Göteborgs kyrkliga samfällighet
Venia i Göteborgs stift
Ledare för samtalsgrupper

Yrkesverksamhet
Olika ledande funktioner inom privata näringslivet för teknik, projektledning, marknadsföring, försäljning, inköp, ekonomi, strategi och juridik.

skanna0001.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Samarbete mellan pastorat/församlingar

Stiftet skall verka som katalysator för samarbete mellan pastoraten och skapa mötesplatser för detta

 Utbildning och stöd för församlingsutveckling

Församlingarna skall erbjudas utbildning och stöd för att erbjuda sina församlingsbor

  • gudstjänster som berör och ger kraft att möta vardagen
  • konfirmand- och ungdomsarbete som utgör en god mötes- och växtplats
  • barn- och familjearbete med bl.a. eftermiddagshem
  • socialt arbete och stöd att klara av livets kriser
  • mission, att nå ut till de icke aktiva medlemmarna med det kristna budskapet som är lika relevant idag som alltid. Det måste dock presenteras på ett sätt som den moderna människan förstår och man måste hitta former för att nå ut.

Ungdomsarbete

Stiftet bör tillsammans med församlingarna skapa projekttjänster för ungdomar, typ diakonala året.

Administrativt stöd

Stiftet skall tillhandahålla konkurrenskraftigt och effektivt stöd till pastoraten/församlingarna genom sin Servicebyrå och på annat sätt stödja dem i att minska sina kostnader utan att reducera den församlingsvårdande verksamheten.