Kyrkomötet, kandidat nr 5
Stiftsfullmäktige Norra Bohuslän, Uddevalla och Stenungsunds valkrets, kandidat nr 1

Barbro Wiskari

1957, kyrkomusiker, Valla

Om mig

Jag har jobbat som kyrkomusiker hela mitt yrkesverksamma liv och de senaste fjorton åren i Tjörns pastorat. Kyrkans hjärta är gudstjänsten varifrån alla kristnas identitet blir tydliga. Därifrån är diakonin, undervisningen och missionen ett naturligt utflöde.
Kyrkomusiken är en så stark bärare av kyrkans identitet. För mig, och för så många, unga och vuxna, blivit en naturlig väg in i gudstjänstgemenskap och glädje.

barbro_wiskariok

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Psalmer och sånger i livets alla skeden

I mitt arbete som kyrkomusiker har jag fåttt många bevis för, att i livets alla skeden är psalmerna en skatt att ösa ur. Jag vill verka för att också kommande generationer ska få ta del av gudstänst och sjunga psalmer och sånger.

Svenska kyrkan måste vara en lyssnande och närvarande kyrka i sin tid men också våga lita till traditionen.