Kyrkomöte, Gästriklands valkrets, kandidat nr 3

Boel Johansson

präst 69 år Gävle

Om mig

Jag är präst, församlingspedagog och leg psykolog. Sedan 2019 ägnar mig åt lyxen att få studera igen i Uppsala: religionspsykologi och litteraturvetenskap och i höst islamisk teologi. Jag är gift med Mats, sjukhuspräst, och har två barn och fem barnbarn. Jag firar oftast gudstjänst i Heliga Trefaldighets kyrka. Ganska ofta blir det också i Tomaskyrka eller Mariakyrkan.
Jag har varit förtroendevald för Posk sedan 2005. Sedan 8 år är jag en av POSK:s ledamöter i kyrkomötet från Uppsala stift.

15x 5051

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrkomötet fattar ju beslut som gäller Svenska kyrkan som helhet. Kyrkans profetiska röst är viktig. Våra biskopar kliver fram och tolkar kyrkans budskap i vårt samhälle idag, men också kyrkomötet tar beslut om t ex. kyrkans arbete för solidaritet med miljön, med flyktingar, med ursprungsbefolkning och med hur kyrkans tillgångar ska förvaltas på ett etiskt sätt. Det gör mig stolt över Svenska kyrkan.

Den kommande mandatperioden skulle jag vilja arbeta för att den existentiella folkhälsan i vårt land blir mer uppmärksammad. Här har Svenska kyrkan mycket att bidra med. Tillsammans med övriga i Posk vill jag också arbeta för att valsystemet blir enklare och billigare i Svenska kyrkan.