Vad gör de politiska partierna i kyrkan?

Nu går Sverigedemokraterna ut hårt för att försöka ta makten i Svenska kyrkan. Det vill man göra genom att helt ologiskt argumentera mot de politiska partiernas inflytande i kyrkan. Man säger sig vilja stå för kyrkans tradition, när hennes identitet nu påstås ha luckrats upp och demonterats.

När Svenska kyrkans företrädare engagerar sig i klimatfrågor, migrationsfrågor och försäkringsfrågor påstår SD att det beror på den ”vänsterliberala” slagsida som kyrkan fått.

I själva verket är ju dessa ställningstaganden grundade på hur kristna i dag tolkar bibeln och sätter in bibelordet i vår situation idag. Så har kristna alltid gjort. Kyrkan bygger ställningstagande på teologi, inte på partipolitik.

Man vill från SD underblåsa rädslan i en otrygg värld genom att hänvisa till kyrkan som något tryggt – lika i alla tider. De har all rätt att göra sin reaktionära tolkning av den kristna tron, men det är djupt okunnigt att påstå att det är kyrkans sanna tro.

När deras företrädare uppmanar sina medlemmar att bli medlemmar i Svenska kyrkan, för att kunna rösta i kyrkovalet och sedan snabbt lämna kyrkan, för att slippa betala kyrkoskatten, är det en tydlig fingervisning om hur respektlöst man egentligen ser på Svenska kyrkan.

När man utnyttjar systemet med budröstning, tänkt för människor som främst på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte kan ta sig till vallokalen, för att i stället övertala unga människor att budrösta, vittnar det om samma respektlöshet. SD röstade mot beslutet om äktenskap för samkönade par när kyrkomötet tog beslutet. Är det verkligen en åsikt som delas av många unga människor?

Socialdemokraterna vill inte för allt i världen släppa sin makt i kyrkan. Man verkar inte ha märkt att Svenska kyrkan sedan snart 18 år inte längre är en statskyrka.

Arbetssätt i kommunpolitiken kopieras gärna till kyrkans sammanhang. Storleken på sammanträdesarvoden kopplas till riksdagsarvoden. Valsystemet är ett aktuellt exempel: Det kostade 160 miljoner förra gången. Demokratiska val kan hållas mycket enklare och billigare.

S räknar upp en massa viktiga områden som man vill driva, om man får fortsätta att inneha makten i Svenska kyrkan: Man vill satsa på barn och ungdomar, på diakoni och på undervisning.

Ja men, det här görs ju hela tiden. I varje församling i landet. Hela tiden. Sen länge. Det står i kyrkoordningen som styr Svenska kyrkans liv. Det har inget med socialdemokraterna att göra, utan med alla anställdas engagerade och professionella arbete.

Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Ja, vem vill säga emot det?

Ska alla få gifta sig i kyrkan – eller bara vissa? Det frågar S.

Men det här är ju ingen fråga i verkligheten. Det är faktiskt ingen kö av samkönade par som vill vigas. De allra flesta präster viger med stor glädje samkönade par. Varje kyrkoherde har ansvar för att varje par som önskar blir vigda.

Några präster och musiker tror att det här är fel. Några förtroendevalda tycker det samma. Antagligen andra också. Men det hindrar inte: Det sker verkligen ingen diskriminering från kyrkan av samkönade par som vill gifta sig.

S underblåser bara fördomarna mot kyrkan som bakåtsträvande. Det är inte ansvarsfullt. Det är inte kärleksfullt mot den kyrka, som man vill styra.

I kyrkovalet på söndag kan man rösta på politiska partier, på grupper som står mycket nära politiska partier och på partipolitiskt obundna grupper. POSK är den ursprungliga av dessa senare och den näst största gruppen i kyrkomötet och i kyrkofullmäktige i Gävle och Valbo pastorat och störst i Hille.

POSK rekryterar sina medlemmar från församlingens gudstjänster och vardagsverksamhet. Några är aktiva i ett politiskt parti, men inser att partiprogram inte är det som ska styra Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan ska vara demokratisk och öppen för alla, men de som anförtros förtroendeuppdrag ska man kunna hitta i kyrkan – i gudstjänster och i vardagsverksamhet.

Boel Johansson

kandiderar till kyrkomötet och kyrkofullmäktige i Gävle för POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan)