Kandidat nr 14

Pirjo Thorson

Utvecklingsansvarig gymnasielärare på Vuxenutbildningen, 54 år, Gustav Adolfs församling, Borås

Om mig

Att vara lärare är för mig att ge alla en egen styrka och ett självförtroende att utvecklas och nå sina mål. Utvecklar undervisningen för att möta ett samhälle i ständig förändring.

Pirjo

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att stärka kyrkans roll och betydelse för alla som söker trygghet, tillit och gemenskap i tillvaron.
Att samverka med andra trossamfund för att öka förståelsen för olika synsätt och traditioner.
Att synliggöra det arbete alla ideella medlemmar gör och ge fler möjlighet till engagemang inom kyrkan.