Kontakt

Styrelsen består av:

ordförande:

Andreas Paulsson

e-post:  a.paulsson518@gmail.com

Tel.:  0703-44 27 44

 

Ledamöter och ersättare:

Pirjo Torsson

Lars Lyborg

Caroline Ahl

Bernt-Olof Klingesten

Charlotte Lopez

Falco Güldenpfennig