Kandidat nr 6

Kjell O. Claesson

Pensionär/ekonomikonsult, 71 år

Om mig

Uppväxt i frikyrkomiljö, sedan 20 år aktiv i Svenska Kyrkan. Medverkat som musikant på bas eller gitarr.
Som yrkesman verksam som ekonomichef och vVD. Sedan 2017 pensionär med sidouppdrag som styrelseledamot mm.
Har varit ledamot i kyrkofullmäktige i flera perioder, mest med fokus på att kyrkans medel förvaltas på ett ansvarsfullt sätt

kjellfoto

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrkan ”mitt i byn”

Jag vill verka för att kyrkan har en central och naturlig plats i samhället. Att den finns där människor har det jobbigt men också tar vara på entusiasm bland både unga och äldre för att vara med och hjälpa till, sjunga och spela, och därmed skapa ett rikt gudstjänstliv.

Jag önskar att vi kan ta tillvara på människors engagemang och se människan. Diakonin har en viktig roll men också alla frivilliga resurser.