Kandidat nr 3

Falco Güldenpfennig

Pensionär, 73 år, Kristineberg/Gustav Adolf/Borås pastorat/Borås

Om mig

Tidigare yrkesofficer, med tjänstgöring såväl i Sverige som internationellt - i FN-sanktionerade fredsoperationer.
Jag medverkar vid olika gudstjänster och är ledamot i Kyrkofullmäktige och kyrkorådet .

D3A1A195-694F-4A98-9116-0F65EF0F90BD

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Viktiga mål för POSK under kommande mandatperiod:
– Åtgärder för att behålla medlemmar i Borås pastorat, samt ambitioner att återansluta dem som har lämnat.
– Samverkan med alla trossamfund i Borås pastorat, för att öka förståelsen för dessa, och öka förståelsen människor emellan.
– Fortsatt målmedveten och naturlig samverkan med/inom Borås Stad, i syfte att kunna ge nödvändigt stöd till samhället i fred och kris.