Kandidat nr 1

Andreas Paulsson

47 år, Sjömarken, Caroli församling

Om mig

Aktiv i kyrkan sedan konfirmationen. Började som ideell inom Svenska Kyrkans Unga, efter det förtroendevald på olika nivåer, kyrkvärd, SKUT-ombud

Andreas P

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för

  •  att den lokala församlingen är viktig. Det är där man har grunden till vad kyrkan står för. Den ideelles engagemang och den lokala inriktningen. Att se sin medmänniska. Det är där det personliga mötet sker och där man kan växa som kristen. Administrativt kan man säkert centralisera och göra det mer effektivt. Men Svenska Kyrkan är en medlemsorganisation, och det innebär att man måste skapa lokala forum där den ideelle medlemmen kan sitta med och utforma verksamheten.
  •  att fler döper och konfirmerar sig. Att kyrkan mer aktivt bjuder in till vuxendop.
  • att fler kommer till gudstjänst och upptäcker lugnet och glädjen i en den. Oavsett om det är fysiskt eller webbsänd.
  • att Svenska Kyrkan i Borås fortsätter med arbetet som vi i POSK en gång i tiden drev igenom, att starta och utöka antalet förskoleavdelningar.
  • att kyrkan blir mer klimatneutral. Det påbörjade miljöarbetet ”Färdplan för klimatet” ska fortsätta. Vi ska också se över möjligheten att ha fler digitala möten och konferenser. Och kyrkan ska också bidra till miljövänlig elproduktion genom att t ex köpa andelar från solcells- och vindkraftsparker.