Våra uppdrag

POSK Västerås är väl representerade

Kyrkofullmäktige Västerås pastorat

Karin Tilly

Maria Thorgren

Rune Vikman

Ingemar Egelstedt

Solveig Östberg

Yngve Anderberg

Victor Månsson

Greta Johansson

Göran Broås

Anita Thunberg

Lena Bolton

Lisbeth Kohls

Lisbeth Forsgren

Karin Andersson

Ersättare:

Berit Sonnebo

Ann-Sofie Berglund

Tom Lönnholm

Margit Iraeus

Berit Svanborg

Lars-Erik Rydberg

Fastighetsutskottet

Yngve Anderberg och Greta Johansson

Kyrkogårdsutskottet

Rune Vikman och Anita Thunberg

Arbetsutskottet

Karin Tilly och Maria Thorgren

Rune Vikman och Solveig Östberg

Valnämnden

Göran Broås och Mikael Thorgren

Tom Lönnholm och Helena Arfvidsson

Stiftsfullmäktige

POSK Domprosteriet har fyra mandat

Karin Tilly

Ingemar Egelstedt

Victor Månsson

Rune Vikman

Ersättare

Ann-Sofie Berglund

Oscar Lässman

Ronald Henriksson

Margit Iraeus

Stiftstyrelsen

Victor Månsson, ersättare.

Domkapitlet

Karin Tilly

Kyrkomötet

POSK i Västerås stift har tre ordinarie mandat. Från POSK Västerås har vi

Victor Månsson, ordinarie och Göran Broås, ersättare.