Styrelse

Följande personer har sedan årsmötet 2017 förtroendet att styra det viktiga arbete som föreningen utför.

  • Anders Linger (ordförande)
  • Lars Frisk (vice ordförande)
  • Maria Liljeqvist (sekreterare)
  • Birgitta Jubell (kassör)
  • Heather Alenius
  • Stefhan Karlström
  • Jeremiah Webb