Om oss

Vi i POSK Västanfors-Västervåla känner oss stolta över att ha spelat en viktig roll i vår församlings lyckosamma utveckling.

År 2001 bildades lokalföreningen ”Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Västanfors-Västervåla”.

Det var ganska många personer av allehanda bakgrund som slöt upp till det första mötet där bildandet av en lokal POSK-förening stod på agendan. Vi träffades på Lindgården och en av initiativtagarna, Anders Linger, valdes till ordförande för interimsstyrelsen. Och vi har inte låtit honom lämna den posten sedan dess.

Faktum är att vi är relativt många föreningsmedlemmar kvar ur den där första gruppen. Men det allra roligaste är förstås att det tillkommit fler, vilket visar på ett ökat engagemang för vår församling och en önskan att den ska styras fri från traditionell partipolitik och vänster-högerskalan.

Den varierande sammansättningen av engagerade personer ger bra grogrund för kreativ utveckling. Vår förening har kontinuitet och tar tillvara erfarenhet, samtidigt som gruppen av förtroendevalda späs på med nya yngre krafter.

Du kan hämta föreningsstadgarna genom den här länken: Stadgar för POSK Västanfors-Västervåla

Och för att göra det ännu tydligare att vi arbetar med personligt engagemang och för församlingens bästa har vi satt ihop nio viktiga punkter, som du kan hämta via den här länken: 9 kyrkopolitiska teser