Kandidat nr 6

Mats Johansson

F 1951, Änghagen, egen företagare/pensionär

Om mig

Jag har bor sedan 2010 i Torslanda och har – bl a genom att ha ansvar för de temakvällar som församlingen inbjudit till sedan 2005 – varit engagerad i framväxten av Amhults kyrka. Min bakgrund är att jag arbetat med ungdomar i Sv kyrkan, sedan med tidningen Nytt Liv och därefter på bokförlaget Cordia. Jag är nu pensionär och på deltid egen företagare med inriktning på ekumeniska seminarier och bokförsäljning. Jag sitter i Kyrkorådet och är ideellt engagerad i Amhults kyrka.

Mats Johansson IMG_1265 B

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Min vision och tro är att församlingen är världens hopp! När den fungerar som bäst är den en unik miljö som förvandlar människor – som i sin tur förvandlar världen. För att detta ska kunna bli verklighet, måste vi prioritera vårt viktigaste uppdrag: att förmedla evangeliet om Jesus Kristus och att vara hans kropp i vårt lokala sammanhang.

Några konkreta områden som jag tror behöver prioriteras:

¤ Förändra Svenska kyrkans självbild – från att ha varit en organisation som i huvudsak förlitat sig på sina anställda och förtroendevalda, till en kyrka där de aktiva och ideella får allt större betydelse. Det innebär att ökat ansvar och delaktighet är nyckelord för en levande församling.

¤ Relationsbyggande verksamhet – är grunden för denna förändring och jag är övertygad om att den förverkligas bäst i gemenskapen runt varje kyrka, så jag vill fortsätta den viktiga processen med att skapa bra former för engagemang i de tre distrikten.

¤ Mångfald, öppenhet, respekt och försoning hör samman – både när det gäller kristen enhet och andra frågor som kan splittra församlingen. Med andra ord en försonande mångfald.

¤ Reformera och förenkla det kyrkliga valsystemet – inför indirekta val, förstärk demokratin och spara miljoner! Och skilj kyrkan från partipolitiken en gång för alla!