Dokument från tidigare år

Här kan du ladda ner årsmötesdokument från tidigare år i pdf-format:

2021 Information

POSK Årsmötesprotokoll 2021

POSK Årsberättelse 2020

2020 Information

POSK Årsmötesprotokoll 2020

POSK Årsberättelse 2019

2019 Information

POSK T-B årsberättelse 2018

POSK Årsmöte 2019 protokoll

2018 Information

POSK Årsberättelse 2017

POSK Årsmöteprotokoll 2018-03-19, sid 1

POSK Årsmötesprotokoll 2018-03-19, sid 2

2017 Information

POSK T-B årsberättelse 2016

POSK årsmötesprotokoll 2017