Kandidat nr 1

Gunilla Eriksson

f 1964, Skolsköterska, Låssby

Om mig

Specialistsjuksköterska för barn och ungdom med fyra egna barn varav tre utflugna.
Intresserad av människor, djur och natur.
Engagerad i församlingen sedan 1990-talet genom barn & ungdomsaktiviteter, studiecirklar och kyrkoråd.

Gunilla E 2

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Omtanke och värme. Tillsammans kan vi skapa en innehållsrik och meningsfull tillvaro. Vi behöver varandra och vi behöver bli sedda och bekräftade som dem vi är. Min vision är att församlingen präglas av ett lyssnande till dem som kommer och ett varmt välkomnande av alla olika människor som söker vår gemenskap. Alla åldrar är viktiga och alla har sitt bidrag till det gemensamma, liksom alla andra olikheter vi människor har bidrar till vår gemensamma strävan att känna Guds närvaro.

Satsa på utåtriktad och engagerande verksamhet så som gemensamma läger, församlingskvällar och temagudstjänster. Uttrycksformer så som sång, musik, dans och skådespel behöver ha en självklar plats i församlingslivet.

Samtalet där människor möts och förstår varandra behöver få tid och utrymme.

Gudstjänster där människor känner sig berörda och delaktiga. Vi är en del av den världsvida kyrkan. Det är en glädje och ett ansvar att förvalta. Tillsammans kan vi så mycket!