Vilka vi är

Vi är en grupp personer med olika bakgrunder och intressen. Det som förenar oss är önskan om en levande kyrka, buren av människor förankrade i kyrkans uppdrag och budskap. Vår representation i Svenska kyrkan motiveras av ett genuint engagemang — inte partipolitik.

Det är vi som är POSK i Sura-Ramnäs församling:

Främre raden:

Gunnemi Kinos, Katja Sundkvist, Marita Grimwade Johansson (läs mer …), Carita Vidjeskog (läs mer …)

Bakre raden:

Johann Galic, Britt Galic, Stephan Rundberg, Eva Nerf (läs mer …), Roger Enblom, Carina Elisabeth Mård, Sirkka Liisa Lindén

Infälld:

Athena Nyborg

 

Några av oss utgör styrelse:

Eva Nerf (ordf.), Carita Vidjeskog, Roger Enblom och Marita Grimwade Johansson