Kyrkofullmäktige Södertälje pastorat, kandidat nr 27
Stiftsfullmäktige Strängnäs stift, Södertälje-Nynäs valkrets, kandidat nr 11

Stellan Bengtsson

präst, f 1952

Om mig

Prästvigd 1978 för Växjö stift. Kom 1983 till Södertälje församling och har alltsedan dess varit ansvarig för distriktet Hovsjö med söndagliga Familjemässor. I detta arbete har konfirmander och Kyrkans Ungdom haft hög prioritet. Kontakten med familjer i livets olika skeden likaså. Över 30 år har arbetet som fängelsepräst på Hall varit en viktig uppgift så även den lokala ekumeniken d.v.s. gemenskapen med övriga kyrkor i vår stad.

stellan

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Ungdomssamlingar och lägerverksamhet för vår egen kyrkas ungdomar

Ekumeniska samlingar för Södertäljes olika kristna kyrkor

Att vår kyrkas gudstjänster har ett tydligt fokus på trons grund och att Jesus hamnar i centrum

Att varje medlem i kyrkan ses som en möjlighet och en tillgång i kyrkans viktiga uppgift att sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus.