Kyrkofullmäktige Södertälje pastorat, kandidat nr 10

Karin Thomasfolk

diakon, f 1945

Om mig

Jag är diakon och har arbetat i Södertälje församling där jag även efter pensionen är fortsatt verksam bland annat som kyrkvärd i Tveta kyrka och ledamot i Södertälje församlingsråd. Min man och jag bor i Pershagen.

20170507_105401ka

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Diakoni är att göra Jesu Kristi kärlek synlig för de människor vi möter i livets alla åldrar och situationer, att lyssna, inspirera, visa respekt och omtanke, visa på alla människors lika värde. Diakoni är det villkorslösa kristna sociala arbetet. Som förtroendevald kommer jag att verka för en värdig, hållbar diakoni i Kristi efterföljd.