Kyrkofullmäktige Södertälje pastorat, kandidat nr 4

Elisabeth Schellhase

f 1972, hemmaförälder

Om mig

Jag är uppväxt i Värmland och har hela mitt liv varit medlem i Svenska kyrkan, men även varit aktiv i andra samfund. De senaste åren har jag varit aktiv i en bönegrupp i Hovsjökyrkan. Jag har tidigare arbetat som sekreterare i en kristen biståndsorganisation. Just nu är jag hemmaförälder till fyra barn.

IMG_20210821_104426

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag tycker det är viktigt att utveckla det lokala samarbetet med andra kyrkor i Södertälje. Min erfarenhet är att alla kyrkor har sina svagheter men också sina styrkor och rikedomar. Vi behöver varandra i Kristi kropp, för att stödja och hjälpa varandra i arbetet med att förkunna det glada budskapet. De senaste åren har jag alltmer upptäckt Svenska Kyrkans rikedomar och tycker att kyrkan har mycket att bidra med i det gemensamma arbetet.