Kyrkofullmäktige Södertälje pastorat, kandidat nr 32

Anna Willford

38 år lärare

Om mig

Jag arbetar som lärare på ett av Södertäljes högstadium. Jag är uppvuxen i Södertälje och väl förtrogen med vår stads utmaningar och möjligheter. I det kyrkliga livet har jag i många år hjälpt till med musiken, i gudstjänsten samt med lovsång. Jag har även tidigare funnits med som ledare i ungdomsarbetet.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jesus uppmanar oss att gå ut och göra alla folk till hans lärjungar. Detta gäller lika mycket idag som det gjorde när Jesus vandrade med oss här på jorden.

Delaktighet

Jag vill vara med och verka för att kyrkan i Södertälje ska få vara en plats där alla människor känner sig sedda och välkomna. Min övertygelse är att delaktighet i församlingslivet är viktigt för att få en levande församling. Lovsång och ett aktivt böneliv tror jag exempelvis är centrala nycklar för detta.