Kyrkofullmäktige Södertälje pastorat, kandidat nr 25

Anders Ekholm,

71 år, präst, Östertälje

Om mig

Har haft tjänst som präst några år i Östertälje och ca 30 år i Södertälje församling o c h ytterligare
några år i två andra församlingar i Strängnäs stift. Har valt att engagera mig i POSK efter
pensioneringen.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att värna om distriktens och  församlingarnas egen identitet och

inflytande.

En öppen dialog med andra kyrkor och samfund.

Vi behöver jobba för att öka antalet dop och konfirmander.

Alla skall vara välkomna i kyrkan.

Stå för kristen tro och kristna värderingar.